Share This:


การระบุ รายละเอียดสินค้าที่ต้องการขอใบเสนอราคา รบกวนระบุ ชื่อยี่ห้อ/รุ่น/สี/ประเภท/ขนาด/จำนวน (สามารถดูรายละเอียดสินค้าได้ที่หน้าสินค้านั้นๆ)

เช่น :

ถังเก็บน้ำบนดิน Dos รุ่น Chaba Nano ขนาด 1050 ลิตร จำนวน 10 ใบ
ถังเก็บน้ำบนดิน Dos รุ่น Porcio ขนาด 1000 ลิตร สีเขียว จำนวน 10 ใบ
ลูกลอย Juny ประเภทติดตั้งด้านข้าง ขนาด 3/4 จำนวน 20 ชุด

เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลครับ