ถังเก็บน้ำ WAVE praksa

Share This:

ตามสถิติแล้ว ปกติคนเราใช้น้ำวันละประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน น้ำในที่นี้หมายถึงน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำซักล้างฯ ดังนั้นการพิจารณาเลือกซื้อถังเก็บน้ำในบ้านท่าน สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ

1.จำนวนคนในบ้าน

2.จำนวนวันที่ท่านต้องการมีน้ำสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลน

การเลือกขนาด = จำนวนคน X จำนวนวัน X 200 ลิตร

2000 ลิตร = 5 X 2 X 200

การเลือกถังเก็บน้ำ

ใส่ความเห็น