การเลือกขนาดถังเก็บน้ำ

Share This:

การเลือกขนาดถังบำบัดน้ำเสีย

ในสมัยนี้ น้ำมีปัจจัยการดำรงชีวิตของทุกคน เพื่อให้น้ำสะอาดควรมีการบำบัดน้ำก่อนระบายออกสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อพารต์เมนต์ โรงแรม โรงงาน และถังบำบัดน้ำเสีย เป็นตัวทางเลือกทางหนึ่ง แต่เราจะซื้อถังบำบัดน้ำเสีย เราจะทราบอย่างไรว่าจะใช้ขนาดเท่าไรดี จึงเหมาะกับของเสียที่ระบายไป ถ้าถังบำบัดน้ำเสียมีขนาดเล็กไป การระบายก็จะไม่ทัน ทำให้เกิดผลเสียหรือถังเสียหาย ทางเราจึงเสนอการเลือกซื้อถังบำบัดน้ำเสียควรซื้อขนาดเท่าไรดี

ตารางแสดงขนาดถังเก็บน้ำ

ประเภท/ขนาดถัง (ลิตร) 400
600 800 1000 1200 1400 1600
จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน
บ้าน/ที่พักอาศัย (รวม) 1 2 2 3 4 4 5
6บ้าน/ที่พักอาศัย (เฉพาะส้วม) 3 6 10 12 15 18 20
สำนักงาน (เฉพาะส้วม) 2 4 6 9 11 13 15
โรงงาน (เฉพาะส้วม) 4 6 10 15 18 22 25
ร้านอาหาร (เฉพาะส้วม) 5 8 14 21 26 30 35

 

 

ประเภท/ขนาดถัง (ลิตร) 1800
2000 2200 2500 3000 4000 5000 6000
จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน จำนวนคน
บ้าน/ที่พักอาศัย (รวม) 6 7 8 9 10 12 14 16
6บ้าน/ที่พักอาศัย (เฉพาะส้วม) 23 26 28 30 32 40 52 60
สำนักงาน (เฉพาะส้วม) 17 20 22 25 30 36 42 48
โรงงาน (เฉพาะส้วม) 30 34 38 42 50 60 70 80
ร้านอาหาร (เฉพาะส้วม) 42 48 55 62 70 84 98 112

 

ขนาดถังบำบัด

จาก ตารางเราจะสามารถทราบว่าต้องซื้อขนาดเท่าไร แต่ส่วนยี่ห้อและรุ่นคงต้องศึกษาตาม website www.piboonbunsab.com ได้ครับ

ใส่ความเห็น